Đặc điểm khác nhau giữa cùm phanh có xy-lanh đẩy ngang và hướng tâm là gì?

Đặc điểm khác nhau giữa cùm phanh có xy-lanh đẩy ngang và hướng tâm là gì?
Hầu như tất cả các loại phanh xe máy hiện nay đều là 'phanh đĩa thủy lực'. Tuy nhiên, có nhiều loại bộ phận riêng lẻ khác nhau tạo nên hệ thống phanh,...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : hệ thống phanh

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM