Xem ảnh bắn tốc độ, hãy chú ý vài điểm sau

Xem ảnh bắn tốc độ, hãy chú ý vài điểm sau
Theo Nghị định 165/2013/NĐ-CP, Thông tư 06/2017/TT-BGTVT, Thông tư 65/2020/TT-BCA và qua tìm hiểu của mình thì anh em khi xem hình ảnh bắn tốc độ nhất...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM