Top 10 xe máy điện nhanh nhất thế giới

Top 10 xe máy điện nhanh nhất thế giới
1. Voxan Wattman (vận tốc tối đa: 409 km/h).2. Lightning LS-218 (vận tốc tối đa: 346 km/h).3. Damon Hypersport Pro (vận tốc tối đa: 322 km/h).4. Lightning Strike (vận tốc tối đa: 241 km/h).5. Arc Vector (vận tốc tối đa: 201 km/h).=6. Energica Eva...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM