Dính phải những điều này, bạn sẽ không được bảo hiểm đền tiền khi có tai nạn

Khi mua bảo hiểm xe máy, sẽ có rất nhiều anh em có suy nghĩ rằng cứ bị tai nạn là sẽ được bảo hiểm bồi thường chi phí. Nhưng thật sự thì suy nghĩ đó là hoàn toàn chưa đúng, trên thực tế vẫn có một số trường hợp mà bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bạn khi xảy ra tai nạn.

Dính phải những điều này, bạn sẽ không được bảo hiểm đền tiền khi có tai nạn

Dính phải những điều này, bạn sẽ không được bảo hiểm đền tiền khi có tai nạn

​Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Chính phủ đã ban hành Nghị định 3/2021 trong đó có đề cập tới những trường hợp doanh nghiệp không phải bồi thường cho khách hàng khi xảy ra tai nạn.

​Trong Nghị định 3/2021 quy định, Giấy chứng nhận bảo hiểm mà chủ xe đang giữ là bằng chứng thay cho cho hợp đồng bảo hiểm giữa chủ xe và doanh nghiệp bảo hiểm. Một chiếc xe chỉ được cấp duy nhất một Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Nếu bạn làm mất Giấy chứng nhận bảo hiểm thì phải chuẩn bị văn bản, nộp lên và đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
​Bên cạnh đó, chỉ khi mua bảo hiểm xe máy và đóng đóng đủ mọi loại phí bảo hiểm thì chủ xe mới được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Nhưng chủ xe cũng có thể thỏa thuận thời gian thanh toán với doanh nghiệp phân phối bảo hiểm xe máy theo quy định của Bộ Tài chính và lấy Giấy chứng nhận bảo hiểm về.

​Khi gây ra tai nạn, bạn sẽ được doanh nghiệp phân phối bảo hiểm bồi thường cho số tiền mà bạn đã bồi thường cho người bị hại hoặc bồi thường trực tiếp cho người bị hại. Tất nhiên số tiền mà doanh nghiệp bồi thường cho bạn sẽ nằm trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm.
Nhưng trong Nghị định 3/2021, Chính phủ đã nêu ra những trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bạn khi gây ra tai nạn. Cụ thể như sau:
  • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái hoặc người bị hại.
  • Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự.
  • Người điều khiển xe máy chưa đủ tuổi và không có Giấy phép lái xe hay sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe). Giấy phép lái xe do cơ quan không có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
  • Gây thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
  • Gây ra thiệt hại đối với tài sản khi điều khiển xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
  • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
  • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt; Chiến tranh, khủng bố, động đất.
Nghị định 03/2021 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2021. Bên cạnh đó thì mình cũng xin nhắc luôn cho anh em là khi điều khiển xe máy mà không có bảo hiểm sẽ bị phạt 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.