Nổi bật :

Huyền thoại Kawasaki KSR 110 độ bức phá với phong cách Parman

Nguồn : http://www.2banh.vn/threads/huyen-thoai-kawasaki-ksr-110-do-buc-pha-voi-phong-cach-parman.78891/