Volkswagen Việt Nam khai trương đại lý đạt chuẩn 4S tại Bình Dương

Volkswagen Việt Nam khai trương đại lý đạt chuẩn 4S tại Bình Dương

Ngày 03/11 vừa qua - Volkswagen Việt Nam đã khai trương Đại lý ủy quyền đạt chuẩn 4S tại Bình Dương (Volkswagen Bình Dương).

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM