Hình ảnh tuyệt đẹp của chiếc Vanquish S Ultimate

Hình ảnh tuyệt đẹp của chiếc Vanquish S Ultimate

Aston Martin vừa tung ra những bức ảnh tuyệt đẹp của chiếc Vanquish S Ultimate được sản xuất giới hạn chỉ 175 chiếc trên toàn thế giới.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM