Hàng loạt túi khí lỗi của dòng xe Mercedes-Benz được thu hồi

Túi khí trên các xe Mercedes-Benz nằm trong diện triệu hồi có thể bị bung bất ngờ trong một số điều kiện - nhưng sẽ chỉ xảy ra nếu 2 vấn đề nảy sinh cùng lúc.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM