Tổng thống Joe Biden ký đạo luật mới, tăng cường phát triển xe điện và cơ sở hạ tầng cầu đường

Tổng thống Joe Biden ký đạo luật mới, tăng cường phát triển xe điện và cơ sở hạ tầng cầu đường
Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có hai đạo luật lớn: H.R. 3684 - Đạo luật Đầu tư Hạ tầng và H.R. 5376 - Đạo luật Xây dựng lại tốt hơn (Build Back Better Act).
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM