Mazda công bố tên một loạt SUV mới: CX-50, CX-60, CX-70, CX-80, CX-90

Mazda công bố tên một loạt SUV mới: CX-50, CX-60, CX-70, CX-80, CX-90
Chiến lược phát triển sản phẩm SUV mới đang được Mazda đẩy mạnh và hệ thống hóa. Có 5 tên mẫu xe mới vừa được Mazda công bố: CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM