Nguồn cảm hứng cho siêu xe McLaren ELVA đương đại đã tồn tại gần 60 năm qua

Nguồn cảm hứng cho siêu xe McLaren ELVA đương đại đã tồn tại gần 60 năm qua
McLaren Elva mới là một siêu phẩm hypercar mui trần độc đáo, được sản xuất giới hạn và giá đắt đỏ, hướng đến các nhà sưu tập. Khởi nguồn của Elva là một câu chuyện đầy cảm kích.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM