Đối với bằng lái xe B2 nếu thi trượt phần thực hành thì được thi lại mấy lần?

Đối với bằng lái xe B2 nếu thi trượt phần thực hành thì được thi lại mấy lần?
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM