Các xe không có giấy phép luồng xanh và xe không vào Hà Nội có thể đi theo các lộ trình dưới đây để tránh ùn tắc

Các xe không có giấy phép luồng xanh và xe không vào Hà Nội có thể đi theo các lộ trình dưới đây để tránh ùn tắc
Để tránh ùn tắc tại các chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ Hà Nội, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã đưa ra văn bản hướng dẫn các lộ trình cho xe không có giấy phép 'luồng xanh' cũng như xe không đi vào Hà Nội.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM