Diện kiến xe bán tải Isuzu D-Max AT35 mới tuyệt đẹp cùng trang bị ấn tượng

Diện kiến xe bán tải Isuzu D-Max AT35 mới tuyệt đẹp cùng trang bị ấn tượng
Isuzu D-Max AT35 là sản phẩm hợp tác giữa Isuzu và Arctic Trucks với nhiều nâng cấp về trang bị nhằm tăng khả năng off-road cho mẫu xe bán tải này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM