Bán quá chạy, Wuling Hongguang Mini EV nhanh chóng bị sao chép thiết kế

Bán quá chạy, Wuling Hongguang Mini EV nhanh chóng bị sao chép thiết kế
Không sao chép thiết kế của những mẫu xe nổi tiếng trên thế giới, Chery QQ Ice Cream lại 'nhái' ô tô nội địa Wuling Hongguang Mini EV.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM