Từ 1/10 này, chủ xe ô tô đi đăng kiểm không cần xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Từ 1/10 này, chủ xe ô tô đi đăng kiểm không cần xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải cho biết chủ xe cơ giới khi làm thủ tục đăng kiểm phương tiện không còn phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực như hiện nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM