Porsche Taycan 2022 được bổ sung 63 màu sắc mới, thêm tính năng đỗ xe tự động hoàn toàn

Porsche Taycan 2022 được bổ sung 63 màu sắc mới, thêm tính năng đỗ xe tự động hoàn toàn
Trên phiên bản 2022, Porsche Taycan đã tương thích với công nghệ kết nối Android Auto, được bổ sung thêm tính năng đỗ xe tự động mà không cần sự can thiệp của người lại
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM