Ford Bronco First Edition được đại lý tư nhân chào bán với giá lên đến 3,3 tỷ đồng tại Việt Nam

Ford Bronco First Edition được đại lý tư nhân chào bán với giá lên đến 3,3 tỷ đồng tại Việt Nam
Đây là 1 trong đúng 7.000 chiếc Ford Bronco First Edition được sản xuất trên toàn thế giới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM