Bộ Giao thông vận tải sẽ đổi tên gọi Trạm thu Giá cho phù hợp

Theo đó, văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật ký gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thông tin, giai đoạn trước 1/1/2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10.

Theo đó “Phí sử dụng đường bộ” nằm trong danh mục Phí, lệ phí quy định tại Pháp lệnh này và do Nhà nước quản lý, ban hành (đối với đường quốc lộ thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính ban hành, đối với đường địa phương thẩm quyền UBND cấp tỉnh ban hành). 

Bộ Giao thông vận tải sẽ đổi tên gọi Trạm thu Giá cho phù hợp

Bộ GTVT sẽ đổi tên gọi Trạm thu Giá cho phù hợp

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Đối với từng dự án cụ thể, Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu riêng cho từng dự án và mức thu nằm trong khung quy định chung tại Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, Bộ GTVT cho biết trước thời điểm 1/1/2017, dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được quản lý theo cơ chế phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí và Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên ngày 25/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. Theo danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Phụ lục 02 của Luật phí và lệ phí này thì có 17 loại phí được chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ trong đó “Phí sử dụng đường bộ” được chuyển đổi thành “Giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh”.'

'Theo đó, kể từ 1/1/2017 dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được thực hiện quản lý theo cơ chế Giá là phù hợp với Luật phí và lệ phí, Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ,' Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho hay.

Cũng theo văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, triển khai Luật Phí và lệ phí, Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý và Thông tư 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Tại các Thông tư này đã quy định rõ, đầy đủ “Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông.'

'Tuy nhiên, có một số trường hợp các nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là “Trạm thu Giá” tạo ra những ý kiến trong dư luận vừa qua. Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến của người dân, các cơ quan báo chí và sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sử dụng tên gọi cho phù hợp,' ông Nguyễn Nhật thông tin.

Ngân Tuyền (ANTĐ)

Nguồn : http://xehay.vn/bo-giao-thong-se-sua-ten-goi-tram-thu-gia-cho-phu-hop.html