Phó Thủ tướng ra chỉ đạo mới về việc nhập khẩu ô tô tại Việt Nam

Sau một thời gian dài kể từ khi có hiệu lực đến nay, nhiều chính sách và quy định của Nghị định 116 và Thông tư 03 cho thấy được tính phù hợp thực tế, đáp ứng nhu cầu cân bằng sự phát triển ô tô tại Việt Nam và đã nhận được sự đồng tình của người dân cũng như sự hợp tác thực hiện của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng đã có những ý kiến phản ánh về một số khó khăn và vướng mắc.

Để giải quyết những khó khăn này, Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương có liên quan chủ động tìm hiểu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu một cách nghiêm túc để ngày càng hoàn thiện hơn các chính sách về phát triển công nghiệp ô tô.

Để Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt có thể thực hiện một cách hiệu quả; đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đối với ngành công nghiệp ô tô cũng như tiếp tục đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô, mới đây, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ, chủ trì hoặc đồng chủ trì, cùng với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện các vấn đề sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hiện hành, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện các chính sách, các quy định pháp luật liên quan đến phát triển ngành công nghiệp ôtô và tăng cường kiểm soát chất lượng ôtô ở Việt Nam.

Kiểm soát nhập khẩu ôtô trong nội khối ASEAN theo Hiệp định Thương mại và hàng hóa ASEAN (ATIGA), đảm bảo đáp ứng nghiêm các điều kiện được hưởng thuế suất bằng 0%.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, các tổ chức, cá nhân liên quan để nghiên cứu, giải trình, nếu cần thiết thì kiến nghị để hoàn thiện Nghị định 116 và Thông tư 03, đáp ứng các yêu cầu về công bằng, minh bạch, và cạnh tranh theo những cam kết và thông lệ quốc tế, đảm bảo phát triển ngành công nghiệp ô tô đúng Chiến lược đã đề ra.

Tổ chức ngay các đoàn đi khảo sát, kiểm tra thực tế để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (nếu có).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, sớm trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội về những chính sách thuế liên quan đến việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Các nhà sản xuất lắp ráp ô tô cần quan tâm hơn nữa tới phát triển công nghiệp hỗ trợ, tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực ô tô, tạo ra ô tô thương hiệu Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 116 và Thông tư 03, nếu gặp vấn đề vướng mắc, các doanh nghiệp gửi ý kiến về Bộ Giao thông Vận tải hoặc Bộ Công Thương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, các vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Quỳnh Trang (Tuoitrethudo)

Nguồn : https://xehay.vn/pho-thu-tuong-ra-chi-dao-moi-ve-viec-nhap-khau-o-to-tai-viet-nam.html

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM