Những đối tượng được tạm nhập khẩu miễn thuế ôtô, xe gắn máy miễn thuế

Thủ tướng vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 53/2013 về điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế ôtô, xe gắn máy được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Theo quyết định mới ban hành, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập theo Nghị định số 73 ngày 30/7/1994.

Các đối tượng này được tạm nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ôtô, xe gắn máy sau khi được Bộ Ngoại giao cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại sổ định mức hàng miễn thuế theo quy định.

Quyết định cũng quy định 2 đối tượng khác được tạm nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ôtô, xe gắn máy. Đó là viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự thuộc cơ quan lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam (được gọi tắt là đối tượng 2).

Nhiều đối tượng là viên chức ngoại giao được miễn thuế khi tạm nhập khẩu ôtô, xe gắn máy vào Việt Nam. Ảnh: Thạch Lam.
Ngoài ra còn có nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trên nguyên tắc có đi có lại giữa nhà nước Việt Nam và nước cử; nhân viên thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Đối tượng này gọi tắt là đối tượng 3.
Các đối tượng 2 và 3 cần thỏa mãn các điều kiện, đầu tiên là được Bộ Ngoại giao cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại sổ định mức hàng miễn thuế theo quy định.
Thứ hai, đối tượng 2 có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 18 tháng trở lên.
Thứ ba, đối tượng 3 có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 12 tháng trở lên.
Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp 3 đối tượng trên tạm nhập khẩu từ nước ngoài hoặc mua lại ôtô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ khác, khi thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe, chủ xe nộp chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe.
Quyết định cũng quy định cụ thể về 3 đối tượng trên được tạm nhập khẩu miễn thuế ôtô, xe gắn máy để bổ sung đủ định lượng, ngoài ra còn nêu rõ không được tạm nhập khẩu xe gắn máy đã qua sử dụng.
Zing

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM