Những trường hợp phải thu hồi đăng ký, biển số xe từ tháng 3/2018

Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2018.

Theo đó, ngoài những trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thì Thông tư 64/2017 bổ sung thêm trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, đó là: Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe.

Những trường hợp phải thu hồi đăng ký, biển số xe từ tháng 3/2018
8 trường hợp phải thu hồi đăng ký, biển số xe
Cụ thể, 8 trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe từ tháng 3/2018:
1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.
5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.
8. Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe.
Hoàng Hiệp (LSVN)
Nguồn : AutoBikes

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM