Peugeot L45 Grand Prix năm 1914 được bán với giá 7,26 triệu USD

Peugeot L45 Grand Prix năm 1914 được bán với giá 7,26 triệu USD

Trong nhiều thế kỷ qua, người ta cho rằng, chiếc Peugeot mang tính biểu tượng này được lái bởi tay đua Dario Resta và đã chiến thắng trong giải đua Indianapolis 500 Mile 1916. 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM