Đây là một trong những video hành trình đầu tiên trên thế giới

Đoạn video đen trắng này có tuổi lên đến 107 năm và được xem là một trong những video được ghi lại bằng camera hành trình đầu tiên trên thế giới. 

Cảnh tượng trên đường phố Melbourne, Australia vào năm 1910. Ảnh cắt từ camera hành trình.

Video ghi lại những hình ảnh ở đường phố Melbourne, Australia vào năm 1910.

Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy, ở thời điểm đó, trên đường phố xe ngựa vẫn còn rất phổ biến.

Và những người bạn đang thấy trong đoạn video này có thể đều đã qua đời.

Dương Anh (theo RoadCams)