Ảnh Hồ Ngọc Hà bên "xế sang" Maserati Ghibli mới "tậu"

Ảnh Hồ Ngọc Hà bên "xế sang" Maserati Ghibli mới "tậu"Ảnh: Thành Luân