Xem thêm ảnh Honda CBR250RR phiên bản "The Art of Kabuki"

Xem thêm ảnh Honda CBR250RR phiên bản "The Art of Kabuki"

Ảnh: Thành Nhơn