Triển khai thí điểm đăng kí sang tên xe qua mạng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hiện nay, Hệ thống đang thí điểm đối với xe đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với xe đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố khác hoặc xe mô tô đăng ký tại Công an các quận, huyện sẽ thực hiện trong thời gian tới.


ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Đối tượng áp dụng: Sang tên xe đã đăng ký trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định.
a) Giấy tờ của chủ xe.
b) Giấy khai đăng ký xe (in từ hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
c) Giấy chứng nhận đăng ký xe.
d) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
đ) Chứng từ lệ phí trước bạ.
e) Biển số (đối với xe biển loại 3,4 số hoặc khác hệ biển).
Bước 2: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe, nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở.
Bước 3: Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; Trường hợp xe đã đăng ký biển loại 3, 4 số hoặc khác hệ phải đổi biển số thì thực hiện bấm nút cấp biển số.
Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính, nhận biển số (nếu có).
Bước 5: Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.
Trang web đăng ký xe :
https://dangkyxe.vn/web/guest/trang-chu

Theo Ô tô Sài Gòn

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM