Chi phí mua xe ô tô công giảm gần 119 tỷ đồng

So với cùng kỳ năm 2015, kinh phí mua xe ô tô của năm 2016 giảm 118,8 tỷ đồng.

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến ngày 31-10-2016, kinh phí mua xe ô tô của các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân, thanh toán qua KBNN là 972,2 tỷ đồng, chiếm 0,11% tổng dự toán chi thường xuyên NSNN.

Như vậy, so với kinh phí mua xe ô tô cùng kỳ của năm 2015 (1.084 tỷ đồng) thì kinh phí mua xe ô tô của năm 2016 đã giảm 118,8 tỷ đồng.

Theo KBNN, kết quả này đã phản ánh đúng việc thực hiện kiểm soát chặt chẽ các đề nghị mua xe ô tô của các đơn vị của KBNN trên cơ sở tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, theo Quyết định số 32/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, KBNN đã kiên quyết từ chối thanh toán những trường hợp đề nghị mua xe không đúng quy định. Đối với các trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền, KBNN đều có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính để có chỉ đạo biện pháp tháo gỡ kịp thời, cũng như hướng dẫn thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể một cách chặt chẽ.

Hà Loan (ANTĐ)

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM