Chính phủ không đồng ý nhập 37 toa xe tự hành gần 40 năm tuổi của Nhật Bản

Chính phủ không đồng ý nhập 37 toa xe tự hành gần 40 năm tuổi của Nhật Bản
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành không đồng ý về đề xuất nhập 37 toa tàu tự hành gần 40 tuổi của Nhật Bản về tiếp tục sử dụng trong nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM