Hyundai công bố kết quả bán hàng tháng 11/2021: Santa Fe dẫn đầu với 1.407 xe

Hyundai công bố kết quả bán hàng tháng 11/2021: Santa Fe dẫn đầu với 1.407 xe
TC MOTOR vừa công bố kết quả bán hàng tháng 11/2021. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng vừa qua đạt 7.529 xe, cộng dồn 60.711 xe tính từ đầu năm 2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM