Xử lý xe vô chủ, vì sao vẫn tắc?

Xử lý xe vô chủ, vì sao vẫn tắc?
ạn đọc hỏi: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết hiện có hàng nghìn chiếc xe vô chủ nằm trong các bãi trông giữ thời gian dài không ai đến nhận nên đã hư hỏng nặng chẳng khác nào những đống sắt vụn, gây lãng phí không nhỏ về tiền của
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM