Nissan công bố chiến lược “Tham vọng 2030” xoay quanh phát triển điện khí hoá xe cộ

Nissan công bố chiến lược “Tham vọng 2030” xoay quanh phát triển điện khí hoá xe cộ
Điện khí hoá sẽ là trung tâm của chiến lược phát triển dài hạn nhằm cung cấp phương tiện và công nghệ bổ ích cho khách hàng là mục tiêu chính của Nissan trong tương lai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM