Choáng với phong cách độ xe tải chỉ để “đi cảnh” của xưởng độ Phi Long Auto

Choáng với phong cách độ xe tải chỉ để “đi cảnh” của xưởng độ Phi Long Auto
Hyundai Porter H100 dùng để chở hàng ngày nào đã được nâng cấp mạnh về ngoại hình để thoả thú vui độ xe tại Phi Long Auto.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM