Thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải với phương tiện giao thông đường bộ

Thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải với phương tiện giao thông đường bộ
Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 nêu rõ, tổ chức thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM