Diện kiến Kia Niro 2022 thế hệ mới, thiết kế đẹp, 3 kiểu động lực HEV, PHEV và EV

Diện kiến Kia Niro 2022 thế hệ mới, thiết kế đẹp, 3 kiểu động lực HEV, PHEV và EV
Kia Niro 2022 thế hệ mới không chỉ có thiết kế đẹp, hiện đại mà còn độc đáo với nhiều vật liệu thân thiện môi trường, cùng đa dạng hệ động lực HEV, PHEV và EV.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM