Gần 450 chiếc Rolls-Royce Phantom bị triệu hồi do lỗi phần mềm

Gần 450 chiếc Rolls-Royce Phantom bị triệu hồi do lỗi phần mềm
Một số trục trặc trong hệ thống thông tin giải trí của Rolls-Royce Phantom dẫn đến việc thu hồi này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM