Báo Italy gọi VinFast là hãng xe tạo nên cuộc “cách mạng”

Báo Italy gọi VinFast là hãng xe tạo nên cuộc “cách mạng”
Ngôn ngữ thiết kế 'cân bằng động' và những công nghệ dự kiến có mặt trên hai mẫu xe điện Made in Vietnam sẽ kích thích người dùng chuyển đổi sang các phương tiện xanh, theo báo chí Italy.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM