Porsche 718 GT4 RS chính thức “trình làng“: Là 911 GT3 RS nhưng động cơ đặt sai chỗ!

Porsche 718 GT4 RS chính thức “trình làng“: Là 911 GT3 RS nhưng động cơ đặt sai chỗ!
Dựa trên cơ sở 718 Cayman GT4, Porsche 718 GT4 RS chia sẻ chung động cơ nạp khí tự nhiên mạnh mẽ từ 911 GT3, nhưng đặt ở giữa thay vì phía sau.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM