Mazda CX-50 2023 ra mắt, sở hữu khả năng off-road và on-road

Mazda CX-50 2023 ra mắt, sở hữu khả năng off-road và on-road
Mazda CX-50 2023 chính thức ra mắt, sở hữu khả năng off-road mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo được việc di chuyển đường phố. Mazda CX-50 ra mắt, chung nền tảng với CX-5  Theo dự kiến, Mazda CX-50 mới sẽ được sản xuất tại nhà máy chung của Mazda và Toyota ở...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM