Hết giãn cách, doanh số của Toyota tại Việt Nam vẫn giảm 19% so với cùng kỳ năm trước nhưng...

Hết giãn cách, doanh số của Toyota tại Việt Nam vẫn giảm 19% so với cùng kỳ năm trước nhưng...
Ít nhất dù vẫn còn bị ảnh hưởng sau dịch COVID-19, nhưng lượng bán của Toyota Việt Nam trong tháng 10/2021 vẫn chứng kiến sự tăng trưởng 172,4% so với tháng 9.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM