200 chiếc Lamborghini mang “ria mép” tham gia sự kiện Movember ở London

200 chiếc Lamborghini mang “ria mép” tham gia sự kiện Movember ở London
Lamborghini đã hỗ trợ Movember gây quỹ và truyền thông nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe ở nam giới bằng những cuộc diễu hành đặc biệt này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM