THACO bổ sung phiên bản New Peugeot 3008 GT cao cấp, giá 1,209 tỷ đồng

THACO bổ sung phiên bản New Peugeot 3008 GT cao cấp, giá 1,209 tỷ đồng
Phiên bản cao cấp New Peugeot 3008 GT thêm sự lựa chọn cho khách hàng, với mức giá 1,209 tỷ đồng, bên cạnh 2 phiên bản AL và AT đã giới thiệu trước đó.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM