Nghe tên ngỡ xe của Tổng thống Mỹ, hoá ra đây là siêu bán tải địa hình dựa trên Chevrolet Silverado

Nghe tên ngỡ xe của Tổng thống Mỹ, hoá ra đây là siêu bán tải địa hình dựa trên Chevrolet Silverado
Nền tảng của chiếc Chevrolet Silverado đã được hãng xe Mỹ sử dụng để tạo ra The Beast: một chiếc xe địa hình trần trụi và sẵn sàng vượt những địa hình hiểm trở nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM