Philadelphia cấm cảnh sát dừng xe vì hành vi vi phạm mức độ thấp để hạn chế nạn phân biệt đối xử

Philadelphia cấm cảnh sát dừng xe vì hành vi vi phạm mức độ thấp để hạn chế nạn phân biệt đối xử
Philadelphia đã trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ cấm cảnh sát dừng xe vì các hành vi vi phạm giao thông ít nghiêm trọng để hạn chế nạn phân biệt đối xử.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM