BMW 327-2 Hommage - Sự kết hợp giữa di sản quá khứ và thành tựu tương lai

BMW 327-2 Hommage - Sự kết hợp giữa di sản quá khứ và thành tựu tương lai
BMW 327-2 Hommage là một sản phẩm nghiên cứu độc lập không thuộc danh mục của hãng xe xứ Bavaria, nó mang trong mình sự kết hợp hoàn hảo giữa quá khứ và tương lai, gợi nhớ đến những di sản có thể đã bị lãng quên.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM