Khách đổ dồn đi máy bay, đường sắt vắng vẻ muốn cắt giảm tàu tránh thua lỗ

Khách đổ dồn đi máy bay, đường sắt vắng vẻ muốn cắt giảm tàu tránh thua lỗ
Lượng hành khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đã giảm dần, đặc biệt là chiều Hà Nội - TP.HCM.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM