Quân đội Việt Nam đã tiếp nhận xe bọc thép chở quân 4x4 của Trung Quốc

Quân đội Việt Nam đã tiếp nhận xe bọc thép chở quân 4x4 của Trung Quốc
Trong những chiếc xe công binh thế hệ mới được cập nhật cho Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc (GGHB LHQ) của Quân đội Việt Nam thì xe bọc thép đến từ Trung Quốc là đáng chú ý nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM