“Trùm bất động sản” Manny Khoshbin mua thêm chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren thứ 9

“Trùm bất động sản” Manny Khoshbin mua thêm chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren thứ 9
Chỉ tính trong năm nay, Manny Khoshbin đã bổ sung thêm 5 chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren vào bộ sưu tập của mình, nâng tổng số lượng lên thành 9 chiếc.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM