50 năm trước, Mercedes đã bắt đầu tiên phong nghiên cứu về công nghệ an toàn trên xe hơi ra sao?

50 năm trước, Mercedes đã bắt đầu tiên phong nghiên cứu về công nghệ an toàn trên xe hơi ra sao?
Nếu như không có Mercedes và Uỷ ban nâng cao độ an toàn xe hơi châu Âu (EEVC) cùng các nghiên cứu từ 1971 tới nay, ô tô sẽ không thể bảo vệ người ngồi trong tốt như ngày này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM