Đường sắt xin nhập khẩu 37 toa xe tuổi đời gần 40 năm của Nhật Bản về cải tạo, sử dụng

Đường sắt xin nhập khẩu 37 toa xe tuổi đời gần 40 năm của Nhật Bản về cải tạo, sử dụng
Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ nhập khẩu 37 toa xe tự hành cũ, tuổi đời gần 40 năm của Nhật Bản về cải tạo, đưa vào sử dụng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM